Vättern mår bra nu efter 50 års arbete

Efter flera års miljöarbete mår faktiskt Vättern idag bra. Idag firar Vätternvårdförbundet 50-årsjubileum av sitt arbete med att förbättra Vätterns vatten. Arbetet har gett resultat. Dagens Vättern mår nästan lika bra som för hundra år sedan.

För 50 år sedan visade sjön tecken på övergödning och man fann miljögifter. Efter många års arbete med rejäla insatser kan nu liminologen Måns Lindell Sova gott om natten.

- Sjön har återhämtat sig och förbättrat sig på ett fantastiskt vis och är idag i princip som den var för 100 år sedan.

Nya ämnen oroar
Men spåren av gamla synder visar sig än idag. Det finns fortfarande spår av miljögiftet PCB i fisken och kostrekommendationerna om hur mycket vätterfisk man bör äta finns kvar. Faran är inte över säger Måns Lindell. För trots att industrierna runt sjön har skärpt sig när det gälle rutsläpp så finns det nya miljögifter som hotar säger han.

- Idag är det ju känt vad PCB har för effekter. Men nya ämnen som myskämnen eller perflorerade organiska ämnen, vad de har för effekter ser vi kanske först om ett par år.

Följa vattnets resa
Nu ska Vätternvårdförbundet följa vattnets väg från regndroppe ut i vättern.

- Vi ska ta reda på vad som händer på vägen, vilka problem som finns och om det var en bra resa som vattnet fick, säger Måns Lindell.

Jenny Josefsson
jenny.josefsson@sr.se