Forskare i Linköping belönas

Linköpingsprofessorn Anders Ynnerman belönas nu för sin forskning inom visualiseringsteknik. Den 31 maj får han ta emot Akzo Nobel Science Award på en halv miljon kronor.

Priset delas ut av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin en gång om året och pristagarna nomineras av den svenska forskarvärlden.

I motiveringen står det bland annat att Anders Ynnerman på ett unikt sätt lyckats kombinera banbrytande upptäckter med ett drivet entreprenörskap.

Anders Ynnerman är internationellt känd inom sitt forskningsområde och de visualiseringstekniker som utvecklats i hans grupp kan användas inom en rad områden - från rättsmedicinska obduktioner till visualisering av astrofysikaliska förlopp och beslutsstöd inom flygtrafik.