Stort intresse för energiodling hos blivande bönder

Intresset för att odla energigrödor istället för livsmedel tycks vara stor bland framtidens jordbrukare.

På Vretagymnasiets jordbruksutbildning är frågan om vad som egentligen ska odlas på åkrarna i framtiden ofta uppe till diskussion numera. 

Många av de elever som just nu utbildar sig till jordbrukare på naturbruksgymnasiet i Vreta tror att mycket av framtiden för jordbruket ligger i energiframställning.

Diskussionen går hög
När det gäller vilken typ av energi man skall satsa på och om det alltid är etiskt rätt att odla energigrödor framför livsmedel, går dock åsikterna isär och stundtals går diskussionen i klassrummet hög:

– Man kommer att odla det som man tjänar bäst pengar på och det har alltid varit så, säger Bo Karlsson som går i årskurs 2.

Han får dock mothugg av sin klasskamrat Cathrine Bergman:

– Det går ju inte att hålla på så i längden. Det kostar ju pengar att göra något åt växthuseffekten och det är nu vi måste göra något åt det så att det blir bra sen. 

Eleverna väl insatta
Alla verkar överens om att det är bra att kunna odla grödor för att framställa energi och de flesta av eleverna är väl insatta i de olika energislagen.

Men vem som skall avgöra vad man skall odla i en värld där oljan hotar att ta slut samtidigt som den odlingsbara åkermarken för matproduktion minskar väcker diskussioner.

Miljön i fokus
Omställningen i jordbruket från att inte bara producera mat har gjort att jordbruksutbildningarna har ett helt annat fokus på energi och miljöfrågor i dag. Peter Borring är lärare på Vretaskolan.

– Nu pratar vi väldigt mycket om det. För sju till åtta år sedan så fanns ju knappt den här energidiskussionen, så visst är det igång, säger han.

Hur förändrar det din roll som lärare, att du måste prata om energi också och inte bara livsmedelsproduktion?

– Den här diskussionen som vi har just nu i klassrummet, där vi för in en etisk aspekt där vi måste fundera på att det finns människor som svälter, är jätteviktig. Det har ju funnits tidigare också, men vi har inte behövt tänka på det i västvärlden på samma sätt. Men det kommer att ske nu när frågan ställs på sin spets.   

Känner ni att ni har tillräckligt mycket med kunskap för att föra ut det här till eleverna?

– Ja det tycker jag. Som lärare måste man ju hålla sig uppdaterad, några av oss är också lantbrukare så vi är väl hyfsat ajour med frågorna.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se