LiU-utbildningar får hård kritik

Uppdaterad version 16:41
Högskoleverket riktar idag stark kritk mot Linköpings univeristet. Det är musikproducenutbildningen och Carl Malmsten - Centrum för Träteknik och Design som drivs av Linköpings universitet som ifrågasätts på en rad punkter.

För första gången publicerar Högskoleverket en granskning av landets samtliga konstnärliga utbildningar som enligt verket tillhör de dyraste utbildningarna inom högskolan. I rapporten framkommer svidande kritik mot musikproducentutbildningen och Carl Malmsten - Centrum för Träteknik och Design som drivs av Linköpings universitet. Verket anser bland annat att utbildningarna inte är konstnärliga, men universitetets rektor, Mille Millnert, avfärdar stora delar av kritiken och menar att utbildningarna blivit granskade på felaktiga grunder.

– Till stora delar tycker jag att kritiken är irrelevant, vi kan inte ta till oss av den eftersom den utgår från fel premisser. Den utgår från att de här utbildningarna skulle vara konstnärliga utbildningar och våran ambition har aldrig varit att det här ska vara konstnärliga utbildningar.

Ekonomi och juridik viktigt
Om musikproducentutbildningen skriver verket bland annat att det istället rör sig om en entreprenörsutbildning och att det inte går att bortse från att en utbildning av det här slaget måste ha konstnärliga inslag. Enligt högskoleverket bekräftade studenter och lärare att det var en ambition men någon sådan ambition har alltså inte funnits enligt rektor Mille Millnert.

– De viktiga inslagen i utbildningen som vi ser det är ekonomi, projektledning, juridik, entreprenörskap med mera. Och jag vet inte vilka som skulle vara bättre på att ge det än Linköpings universitet. Däremot om man tycker att tonvikten ska vara konstnärlig utbildning då är inte vi rätt huvudman för den. 

Rättssäkerhetsproblem
När det gäller Carl Malmsten - centrum för Träteknik och Design menar högskoleverket bland annat att det finns problem ur rättssäkerhetssynpunkt när det är de programansvariga själva som examinerar studenterna - kritik som universitets rektor inte håller med om.

– Normalt sett inom högskolan så är det ju de som driver programmen som också är examinator. Man är ju både lärare och examinator på kurserna på en akademisk utbildning.

Carolina Blaad
carolina.blaad@sr.se