Eldande elever får utbildning som straff

Nästan varje dag sker ett tillbud med eld på en skola i Sverige. Under förra året anmäldes sammanlagt 260 sådana bränder.

För att få bukt med problemet har man har man i Motala tagit hjälp av räddningstjänsten.

Alla elever i Motala som med avsikt anlagt någon form av brand skickas redan påföljande dag till räddningstjänsten för att prata med brandmännen om riskerna med eld.

- Jag tycker det är bra. Det har blivit mycket lugnare sen vi började med det, säger Elin Johansson som går i åttan på Södra skolan.
- Det är inte lika många utryckningar nu som tidigare, säger Elin Erneskog också hon på Södra skolan.

På Södra skolan har man tidigare haft problem med elever som eldat eller satt igång falsklarm. Varje falsklarm kostar 3800 kronor, än allvarligare är det förstås om det faktiskt brinner.

Eleverna förstår
I Motala räcker det med att en elev tänt på ett papper för att han eller hon nästa dag får åka till räddningstjänsten på en tre timmar lång utbildning. Just att det går så snabbt från tillbud till påföljd tycker rektor Birgitta Wessman är bra. Och barnen förstår allvaret, säger hon.

- De äldre barnen, oftast är det bland högstadieeleverna som det händer nåt, de tycker att det är nyttigt. Det ger resultat och de förstår allvaret i vad som kan hända om man leker med elden.

På räddningstjänsten har Conny Jacobsson arbetat som utbildningsledare i många år. Nu har han rest runt och informerat bland annat folk på Skolverket om samarbetet i Motala.

Killar faller för grupptrycket
Han säger att idén föddes när en skola i Norrköping brann ner för några år sedan när en skola i Norrköping brann ner efter sju tillbud. Skolan kunde ha räddats, tror Conny Jacobsson, om något hade gjorts i tid. Det gäller att fånga in ungdomarna innan det är för sent och det finns olika anledningar till varför ungdomarna eldar, säger Conny Jacobsson.

-När man har sett tjejer här så är det att jag vill synas. När det gäller killar så är det grupptrycket.

Conny Jacobsson är nöjd med resultatet, ingen av dem som kommit till räddningstjänsten på utbildning har sedan eldat något större.

- Det tycker vi att det är värt, det är ett ungdomsarbete, säger Conny Jacobsson.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se