Patienthotell på US stängt

Patienthotellet Svanen på Universitetssjukhuset i Linköping har stängt. Patienter och anhöriga erbjuds nu istället rum på Linköpings vandrarhem och hotell.

Patienthotellet har använts av onkologiska klinikens patienter men även andra kliniker har haft möjlighet att använda hotellet i mån av plats. Anledningen till att hotellet nu stänger är att onkologiska kliniken flyttat sin verksamhet till det nya huset för tumörsjukvård och då fanns inte möjlighet att behålla hotellet.

Onkologiska kliniken bokar nu in patienter och anhöriga tillfälligt på Linköpings vandrarhem och hotell.

– Jönköpings- och Kalmarbussarna går direkt till vandrarhemmet och hämtar också upp patienter där, säger Eva Amberin, vårdenhetschef på onkologiska kliniken.

Hur frågan om patienthotell ska lösas i framtiden är inte klart.