Ökad vinst för Holmen

Papperstillverkaren Holmen redovisar en vinst efter finansnetto på drygt 570 miljoner kronor för årets första kvartal. Motsvarande period förra året var vinsten drygt 560 miljoner kronor.

Företagets resultat har påverkats positivt av ett högre pris på tidningspapper men samtidigt ökade kostnaderna främst för virke och returpapper.

– Det är klart att högre tidningspapperspris har bidragit till ökningen, men vi har också haft högre kostnader för ved och returpapper som gjort att resultatförbättringen inte blev högre, säger Holmens vd Magnus Hall.

Även ombyggnaden av en pappersmaskin i Braviken påverkar Holmen Papers resultat för första kvartalet mer negativt än beräknat konstaterar han.