Bättre koll på skadegörelse med webben

I Motala samarbetar skolan med räddningstjänsten för att få bukt med problem där elever eldar på skolan.

I Norrköping har man gått vidare och sedan nyår finns möjligheten för alla anställda att rapportera skadegörelse via webben.

- Skadegörelse är ett problem i sig men jag tror också att det är ett symptom på andra bakomliggande problem. De vill man givetvis komma åt men det gör man inte om man inte vet när och var skadegörelsen förekommer, säger Rickard Tjernström som arbetar med webanmälningarna.

Kostar miljoner
Genom webanmälningarna vill kommunen dels minska kostnaderna, dels få grepp om var det finns ungdomar som behöver hjälp.

- Ökar vi informationsflödet från vuxenvärlden att här är nåt på tok kan vi gemensamt agera för att komma till rätta med det här och det är hela syftet, säger Rikard Tjernström.

Förra året kostade skadegörelsen på kommunens fastigheter i Norrköping tre miljoner kronor. Sedan försöket startade vid nyår har anmälningarna om skadegörelse ökat mycket kraftigt enligt Rickar Tjernström. Något som han faktiskt är nöjd med.

- Vi får en mer rättvisande bild av verkligheten och kan se om det plötsligt händer väldigt mycket i ett särskilt område så att det är dags att dra ihop socialförvaltning, skola och andra intressenter för att stävja det.

Inte bara anmäla
Samarbetet mellan ovan nämnda myndigheter är på gång men Rickard Tjernström påpekar att det inte bara handlar om att anmäla.

- Det handlar också om att samverka på andra sätt, att se ungdomarna, möta ungdomars och deras behov. Syftet är att visa gränserna för vad som är okej. Vi accepterar alla ungdomar men vi accepterar inte alltid deras beteende. De som behöver hjälp på ett eller annat sätt, de har rätt att få det från vuxna.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se

Läs också: