70 miljoner till sjukvården men vissa verksamheter måste spara

Under torsdagen presenterade politikerna i landstinget i Östergötland sin treårsbudget och bland annat blir det 70 nya miljoner till hälso- och sjukvården.

Det är den borgerliga majoriteten som idag presenterat landstingets budget för 2008-2010. Ramarna utökas för både landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Enligt landstingsstyrelsens moderata ordförande Marie Morell går ekonomin ihop just nu men det finns orosmoln. Kostnaderna drar iväg ute i verksamheten och politikerna vill inte spendera för mycket så att man hamnar i situationen att man måste spara massor igen säger Morell. Och vissa verksamheter, framför allt barn- och kvinnocentrum och närsjukvården i centrala Östergötland, kommer att behöva vara återhållsamma med pengarna.

– Jag tror att man måste börja hålla igen och det finns flera verksamheter som inte håller sin budget och där kommer naturligtvis enskilda verksamheter få dra åt lite grann för att hålla den budget man har fått.

Pengar till kirurgi och psykiatri
De ramutökningar som landstinget vill genomföra under 2008 till 2010 gäller 70 miljoner kronor för hälso- och sjukvårdsnämnden och 10 miljoner per år i tre år för landstingsstyrelsen.

Pengarna ska användas till en engångssatsning på 29 miljoner kronor för bättre tillgänglighet för kirurgi och psykiatri, främst barn- och ungdomspsykiatri. Resterande 41 miljoner kronor för hälso- och sjukvårdsnämnden ska gå till prioriterade grupper. Vilka de är beslutas i höst.

Landstingsstyrelsen får tio miljoner kronor extra per år och pengarna ska användas till nya pendeltåg och det nya kontanthanteringssytemet hos kollektivtrafiken.

Dessutom har ju den borgerliga majoriteten gjort en helomvändning och nu lägger man undan pengar till nya dieseltåg till den omdiskuterade Tjustbanan som idag har stora renoveringsbehov och vars framtid är oviss.

Brist på läkare och sjuksköterskor
Inom själva vården finns stora utmaningar framöver, säger Marie Morell. En är den generationsväxling som pågår bland personalen och som gör att tillgängligheten till vården blir sämre.

– Det saknas både läkare och sjuksköterskor inom många specialistområden som gör att det blir problem att bedriva verksamheten på ett så effektivt och bra sätt som möjligt.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se