Arbetslösheten fortsätter neråt

Länsarbetsnämnden rapport för april månad visar att 9300 östgötar var öppet arbetslösa i slutet av april.

Det är en minskning med 1000 personer jämfört med månaden inna och 1500 färre än april förra året.

Men samtidigt fortsätter antalet långtidsarbetslösa att öka och störst är ökningen för dem som är under 24 år.

Östergötland har fortfarande en högre arbetslöshet än resten av landet, 3,5% medan samma siffra ligger på 2,9% i riket som helhet.