SMHI:s webprognoser ute och cyklar

Prognoserna från SMHI som publiceras på bland annat SR:s hemsida är automatiska och granskas inte av någon meterolog. En kontroll visar att det kan skilja kraftigt mellan prognoserna. Här om dagen utlovades 10 grader i Söderköping och 21 grader i Norrköping till exempel.

- Egentligen var det nog så att det var så stor skillnad, fast mellan Söderköpings skärgård och Norrköping alltså inte mellan centralorterna, säger Kjell Lundh på SMHI

Varför blir det så?
- För att skapa en webtjänst som den här måste man på något sätt ta data ur vår databas. Då plockar man information från vissa punkter och den här gången måste det blivit fel punkt. Den har antagligen tagits längst ut i skärgården där det faktiskt var så kallt. Just när det gälelr våra kustkommuner är det lätt att ta fel punkt och så här års är det väldigt stora skillnader mellan yttersta skärgården och inlandet.

Varför granskas inte webtjänsten av en meterolog?
- Databasen granskas i grunden och sen plockar vi ut information. Men det är väl samma tendens som att man plockar bort korrekturläsning från en tidning och liknande. Vi levererar den här till så många att vi inte har haft möjlighet att granska varje enskilt fall.

Felet kan ha pågått en längre tid, säger Kjell Lundh. Under vintern är inte temperaturskillnaderna lika stora och svårare att upptäcka.

Vad gör ni för att bli bättre?
- Våra meterologiska modeller blir ju bara bättre och bättre, tätare och tätare men det gör det tyvärr också lättare att göra fel. Sen är det ett kvalitetsjobb att granska hur vi tar fram hela processen. I det här fallet är det ju inget fel på själva databasen utan någonstans i efterprocessen när man gör det här till en tjänst har det fallerat.

Är inte det bästa att sätta en meterolog att granska datan?
- Naturligtvis skulle vi kunna göra det men jag tror att det skulle kunna slinka igenom ett sånt här fel ändå.

Daniel Klaar
daniel.klaar@sr.se