Schweiz utreder misstänkta Gripen-mutor

Åklagare från Schweiz deltar sedan en tid i utredningen av misstänkta mutor i samband med försäljning och uthyrning av stridsflygplanet Jas 39 Gripen. Därmed granskar nu fem länder affärerna.

En schweizisk representant deltog på torsdagen i ett åklagarmöte i Haag där frågan om Jas 39 Gripen-mutor diskuterades, berättar Solveig Wollstad, Sveriges nationella medlem i Eurojust, som fungerar som samordningsorgan för brottsbekämpning inom EU.

-Vi diskuterade hur vi ska samarbeta och hur vi lägger upp samarbetet. Det är för att undvika dubbelarbete och för att effektivisera arbetet, säger Wollstad till TT.

Hon tillägger att det för svensk del framkom en del nya uppslag tack vare informationen från de andra länderna och att ytterligare kontakter inom Eurojust planeras.

Jas 39 Gripen säljs av Linköpingsbaserade Gripen International. Bolaget ägs gemensamt av brittiska BAE Systems och den svenska försvarskoncernen Saab.

Enligt Owe Wagermark, Gripen Internationals informationsdirektör, samarbetar företaget fullt ut med myndigheterna.

TT