Lena Ek blir ledamot i klimatutskott

Lena Ek från Valdemarsvik har valts in som ledamot i EU-parlamentets tillfälliga utskott som ska jobba med klimatfrågor.

Bland annat skall de föreslå åtgärder för att minska klimatpåverkande utsläpp och utarbeta förslag för hur den internationella klimatpolitiken skall se ut när Kyotoprotokollet löper ut, 2012.

Andra svenska EU-parlamentariker som ingår i utskottet är Anders Wijkman, Åsa Westlund och Jens Holm.