JK vill få östgöte fälld för hets mot folkgrupp

Justitiekanslern Göran Lambertz yrkar nu på att Högsta domstolen ska döma den östgötske nationalsocialisten Göran Jonsson till fängelse för hets mot folkgrupp.

Åtalet mot Jonsson väcktes för två år sedan. Sedan dess har målet varit uppe till prövning i såväl tingsrätt som hovrätt och någon gång i höst kommer det nu slutligen att avgöras i Hd. 

Målet gäller två texter med nedvärderande omdömen om homosexuella och romer som Jonsson publicerade under sin tid som ansvarig utgivare för en nationalsocialistisk sajt. 

Kortare fängelsestraff
I sitt yttrande till Hd konstaterar Göran Lambertz att innehållet i texterna bör leda till ett kortare fängelsestraff, bland annat på grund av att omdömena riktar sig mot två skyddsvärda grupper och att dom funnits tillgängliga för allmänheten i flera månader.

Friades i hovrätten
När målet prövades i Norrköpings tingsrätt dömdes Göran Jonsson till en månads fängelse. Hovrätten valde däremot att fria honom, bland annat med hänvisning till den friande domen i det uppmärksammade målet mot pastor Åke Gren.

Högsta domstolen räknar med att ta upp målet till prövning någon gång efter sommaren.

Louise Martinsson
louise.martinsson@sr.se