Förkörsrätt för cyklister i Linköping

Linköping är en av fyra kommuner i landet som på försök skall få testa särskilda cykelfartsgator. På de här gatorna ska cyklisterna prioriteras genom de trafikregler som ska gälla för dem som kör eller kör in på cykelfartsgatan och hastighetsgränsen skall vara 20 kilometer i timmen.

Tanken är att man med cykelfartsgator skall se om det är möjligt att skapa prioritering för cyklister gentemot annan fordonstrafik med nuvarande regler.

Det är Vägverket som har gett tillstånd till försöket och övriga kommuner där det skall testas är förutom Linköping, även Malmö, Västerås och Örebro.