PRO-krav på bättre boende för äldre

Samtidigt som Norrköpings kommun idag presenterar sin budget gör pensionärsorganisationen PRO ett försök att väcka debatt om äldres boendesituation. I Hörsalsparken finns medlemmar från kommunens samtliga 20 föreningar samlade och målet är att få politikerna att lyssna.

-  Vi försöker väcka politikernas intresse för de här frågorna, säger Gunilla Fahlander i PRO.

Enligt PRO finns det mycket att göra när det gäller de äldre medborgarnas boendesituation.

- Det är ont om platser i särskilda boenden, det finns väldigt dåligt med anpassade bostäder för de som har lättare handikapp och demensvården saknar också platser, säger Gunilla Fahlander.

Speciella boenden
Hon säger också att det många pensionärer efterfrågar speciella boenden dit man kan flytta redan i femtioårsåldern och sedan bo kvar tills det är dags att flytta till ett särskilt boende.

Stora behov
Under eftermiddagen kommer kommunalrådet Kerstin Hildebrand (v) till Hörsalsparken för att tala. Samtidigt presenterar kommunledningen i Norrköping sin budget och enligt Gunilla Fahlander finns det mycket politikerna skulle kunna göra:

- Jag skulle ju vilja se ganska mycket pengar till vård och omsorg för det finns det stora behov. Sen skulle jag önska att de tog ett större grepp när det gäller boendefrågan. Norrköpings kommun är ju intressenter i Hyresbostäder så där kunde de ju börja att göra något.

Carolina Blaad
carolina.blaad@sr.se