Scan får kritik för dålig arbetsmiljö

Slakteriföretaget Scan hotas nu av ett vite på tre miljoner kronor om arbetsmiljön på företagets anläggningar inte förbättras.

Efter att ha har inspekterat flera Scan-anläggningar, bland annat slakteriet i Linköping, konstaterar Arbetsmiljöverket att styckarnas arbetsmiljö har stora brister som måste åtgärdas. 

Bland annat slår verket fast att styckarna utsätts för en extrem fysisk belastning, och att belastningsskador är alltför vanliga inom yrkeskåren.

Problemen ska vara åtgärdade senast 30 september nästa år, annars får Scan alltså betala vite på 3 miljoner kronor.