Länsstyrelsen positiva till vindkraft i skogen

De framtida vindkraftverken kommer att i allt större utsträckning byggas i skogen. Länstyrelsen ser positivt på utvecklingen och tycker det är bättre att förlägga kraftverken i skogsområden istället för vid kusten eller slättlandskapet.

I Östergötland finns idag ett 60-tal vindkraftverk och fler är på gång. De flesta finns i slättområdet fram till Vätterns strand.

Dyrt och svårt att bygga på slätten eller vid kusten

Även om vindförhållandena är bra på slätten, så stöter en fortsatt utbyggnad i den här delen av länet på patrull, eftersom det är förhållandevis tätbebyggt och kulturintressen kan komma i kläm.

Att bygga vindkraftverk vid kusten är problematiskt. Det är inte bara dyrt. Det påverkar också det känsliga kustlandskapet.

Skogen passar bättre för vindkraft

Skogsområdena i Kinda, Ydre och boxholm passar bättre än kustområdena för vindkraftverk. Här bor det få människor och i och med att vindkraftverkstornen blivit högre, är inte längre träden i vägen för vinden.

Problemet med en utbyggnad i skogen är snarare att det inte finns tillräckligt med infrastruktur för att ta hand om vindenergin, det säger Jan Persson som är biträdande länsarkitekt på länstyrelsen i Östergötland.

- Risken finns att man måste bygga ut kraftledningarna om man producerar mer el i områden utan ledningar. Det är inte riktigt kartlagt hur det kan påverka vindkraftsutbyggnaden ännu.

Olof Sjölander, SR Östergötland

olof.sjölander@sr.se