Nya dagisplatser och äldreboenden 2008

Vänstermajoriteten i Norrköping presenterade idag sin preliminära budget för 2008. Det är goda tider för kommunen. Fler arbetar och det märks i att kommunen kan satsa 330 miljoner kronor mer på verksamheten nästa år.

De stora vinnarna när socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet idag presenterade sin första helt gemensamma budget är barnomsorgen och äldreomsorgen.

Under den kommande mandatperioden skapas ungefär 400 nya platser på dagis och skolbarnomsor. Dessutom avsätts extrapengar för att kunna höja lönerna inom de kvinnodominerade områdena skolan, socialtjänsten, äldre- och barnomsorgen. Det sker till viss del på de mer tekniska områdenas bekostnader.

Nya äldreboendenPensionärernas riksorganisation, PRO, höll möte i Norrköping tidigare idag. Där var budskapet tydligt till politkerna: Ta bättre hand om oss på ålderns höst. Bland annat krävdes fler platser på äldreboenden och fler senioranpassade lägenheter. Ett av kraven infriades. Det byggs ut 261 nya platser på särskilt boende för äldre den kommande tre åren.

- Det är bra för vi saknar platser. Det blir många som tyvärr får ligga kvar lite längre på sjukhuset än vad som är nödvändigt därför att det stoppar upp för att det stoppar upp. Vi har haft icke godkända boenden, rent lagmässigt. Så vi har byggt om och byggt till, nu bygger vi nytt, säger Kerstin Hildebrand (v) kommunalråd.

Skolskjutsar får vänta
Däremot blir det ingen satsning på de hårt kritiserade skolskutsarna i Norrköpings ytterområden.

- Den frågan lever vidareför kollektivtrafiksnämnden att hantera. Att man skulle ha den restiden från dörr till dörr på en timma skulle få väldiga konsekvenser kostnadsmässigt och kanske även miljömässigt, säger miljöpartiets kommunalråd Stefan Arrelid.

Petter Ahnoff
petter.ahnoff@sr.se