Lärarfack protesterar

Nu protesterar de fackliga lärarförbunden i Linköping mot kommunens bud i årets löneförhandling. Erbjudandet om en lönehöjning på 2% ses som ett skambud.

Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet skriver i ett gemensamt protestbrev till personalutskottet och kommunstyrelsen att det är ett slag i ansiktet att lärarna i Linköping bara erbjuds cirka två procent i löneförhöjning samtidigt som andra arbetstagare i Sverige kommer att få runt 3,5 procent.

De båda fackförbunden uttrycker också att det är oacceptabelt att motta ett skambud för att det skall sparas pengar samtidigt som Linköpings kommun går med kraftig vinst.