Blysänken för fiske kan bli förbjudet

Ett förbud mot att använda blysänken vid fiske kan komma att införas.

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen föreslår att blysänken förbjuds eftersom en stor del av dem lossnar och hamnar på sjöbottnar och kan orsaka miljöproblem.

Myndigheterna vill även att bly förbjuds i andra produkter såsom smycken, kritor och ljus.

Bly skulle enligt myndigheterna kunna ersättas med tillexempel zink, järn eller stål.

Förbudet föreslås gälla från januari 2009.