Flyguppvisningar över Linköping

Mellan klockan 11:30 till 12:30 håller flygskolan i Linköping våruppvisning med skolflygplanet SK 60 över staden.

Flygskolans chef Johan Medin skriver i ett pressmedellande via Linköpings kommun att flyguppvisningen är tänkt att bli en ny tradition under våren.