Fjärrvärme till Linghem

Tekniska Verken i Linköping planerar att bygga ut sitt fjärrvärmenät till Linghem. Utbyggnaden ska vara klar 2010.

I inledningsskedet är det tänkt att en biobränslepanna ska placeras i Linghem för att förse nätet med fjärrvärme. Senare planeras en sammanbyggnad med fjärrvärmenätet i Linköping.

Tekniska Verken hoppas på bidrag från Naturvårdsverket.