Regionindelning debatteras

Diskussionen om vilka som skall höra till den nya region som Östergötland skall vara med och bilda är i full gång.

Ett 60-tal av länets politiker från kommuner och landsting som möttes i Norrköping var ganska överens om hur området ska se ut. Vingåker, Katrineholm och Tranås var bland de kommuner som politikerna gärna vill ha med i regionen, Gotland däremot hamnade utanför.

Nu i veckan träffades ett 60-tal politiker från länet för att diskutera hur den nya östgötaregionen ska se ut.

Regionförbundet Östsam höll i mötet, och resultatet ska bli ett remissvar från förbundet om Ansvarskommitténs förslag till ny regionindelning av landet.

Politikerna var överens om att regionen bör bli större än länet och många ville ha med Jönköping och Kalmar län samt södra Sörmland med Vingåker, Kartineholm och Nyköping.

Beslut om hur regionerna skall utformas kommer dock inte förrän om ett par år.

Enligt Östsams ordförande Jan Owe-Larsson så är det ”ingen högoddsare” att tippa att Tranås och Västervik kommer att tillhöra den nya regionen med Östergötland.

- Det kommer att bli så, säger han.

Den 21 september ska Östams remisssvar om den nya regionen vara inne hos regeringskansliet.

Raina Medelius

raina.medelius@sr.se