Rapsolja blir till diesel

Lantbrukare i Skänninge planerar storskalig produktion av biodiesel av rapsolja.

När fabriken väl är igång ska den tillverka 4 000 kubikmeter biodiesel.

För ett år sedan fick fyra lantbruksfamiljer i Östergötland som gått samman i företaget Energifabriken ett statligt bidrag på 2,4 miljoner kronor för att starta tillverkning av biodiesel i stor skala.

Idag är tillverkningen ännu inte igång men fabrikens placering i Skänninge är klar och alla tillstånd är på väg.

När fabriken väl är igång ska den tillverka 4 000 kubikmeter biodiesel av rapsolja.

Fabriken vänder sig i första hand till transportsektorn, där det enligt delägare Erik Jacobsson finns en stor marknad för biodiesel.

- Transportsektorn ställer mycket högra krav på sitt drivmedel. Och det är det som gör att vi ser att biodiesel har en framtid, säger Erik Jacobsson.

Raina Medelius

raina.medelius@sr.se