Biogasteknik till Sydkorea

Linköpingsföretaget Swedish biogas har fått en beställning från Sydkorea där de skall bygga upp en biogasanläggning.

Peter Undén på företaget säger till Linköpings tidning att de ser orden som en inkörsport till asien där efterfrågan efter biobränslen är stor.