Fem nya hastighetsgränser föreslås

Riksdagen väntas den här månaden fatta beslut om att införa fem nya hastighetsgränser. Det skulle innebära att vi får tio olika fartgränser att hålla oss till på de svenska vägarna.

Åsikterna går dock isär om hur bra det här kommer att bli för trafikanterna. Bland annat finns en oro för ökade avgasutsläpp när den högsta tillåtna hastigheten blir 120 km/h.

Det är hastighetsgränserna 40, 60, 80, 100 och 120 km/h som troligtvis kommer att införas för att komplettera de gränser som redan finns idag.

C-G Sjöström på trafiksäkerhetsförbundet NTF i Östergötland välkomnar förslaget.
- Vi tycker det är bra. Då får vi ett system som är mer lämpat till de vägar som finns idag.

Han tror inte heller att det blir komplicerat att hålla reda på tio olika hastighetsgränser, eftersom varje gräns kommer på en längre sträcka. Det handlar inte om att hastighetsgränserna ska bytas oftare.

Vägverket uppskattar att 40 till 50 liv skulle kunna sparas varje år om detta införs, men inte på sträckor där det höjs till 120 km/h. Vägverket poängterar att det dock bara är på de allra säkraste vägarna som den höjda gränsen skulle vara aktuell.

C-G Sjöström på NTF är kluven till 120 km/h.
- Miljöröreslen säger att höjer man till 120 så ökar man utsläppen. Frågan är om det är värt det för att tillmötesgå en önskan från trafikanterna.

Carolina Blaad
carolina.blaad@sr.se