Radiochef Peter Örn slutar

Sveriges Radios VD Peter Örn meddelade på måndagsmorgonen att han avgår imorgon.

Ett av skälen till Peter Örns avgång är att han är oenig med styrelsens ordförande Ove Joanson i vissa frågor. När de båda träffades i fredags för att diskutera framtiden hade de båda oberoende av varandra kommit fram till slutsatsen att Peter Örns vd-uppdrag efter närmare tre och ett halvt år bör avslutas.

– Det har under den senaste tiden blivit tydligt att vi har olika uppfattningar i några frågor som rör det framtida arbetet och därför kom vi båda till slutsatsen att detta är rätt tidpunkt att avsluta uppdraget, säger Peter Örn och Ove Joanson i en gemensam kommentar.

– Jag är stolt över att ha varit med om att leda och utveckla Sveriges viktigaste medieföretag och kulturskapare, säger Peter Örn.

– Jag tycker att tillfället är illa valt, att VD lämnar mitt under pågående omställningsprogram, säger Sveriges Radio Östergötlands kanalchef, Peter Weyde.

Peter Örn avgår med ett avgångsvederlag som omfattar tolv månadslöner. Styrelsen förordar Kerstin Brunnberg som tillförordnad VD. Brunnberg arbetar idag som publicistisk rådgivare på Sveriges Radio.