Flera utbildningar på LiU ifrågasatta

Uppdaterad version 16:39
Vid Linköpings universitet har 16 utbildningar ifrågasatts av Högskoleverket under de senaste sex åren. Det framgår av en rapport som Högskoleverket presenterar idag. Bara Uppsala universitet har haft fler kritiserade utbildningar som riskerat att förlora examensrätten.

– Det är ju inte bra naturligtvis att vi har så många som blir ifrågasatta. Det är ju sexton för många, säger Mille Millnert som är rektor på Linköpings universitet.

Nästan 2000 utbildningar granskade
Det var år 2000 som Högskoleverket fick i uppdrag av regeringen att under sex år granska grund- och forskarutbildningar som leder till en examen. 1700 utbildningar har granskats genom åren och elva procent av Sveriges högskoleutbildningar har haft så allvarliga brister att examensrätten ifrågasatts. Vid Linköpings universitet har 16 utbildningar kritiserats, bland annat informations- och medievetenskap, affärsrätt och biologi.

Bristerna åtgärdade
Från det att utbildningarna ifrågasätts har universitet ett år på sig att åtgärda bristerna och enligt Ragnhild Nitzler på Högskoleverket har Linköpings universitet hittills gjorts vad som krävts och man har inte blivit av med någon examensrätt.

– Det mesta av det här är ju historia. Det är ju åtgärdat så att det är ju egentligen bara 2006 års utvärderingar som fortfarande har ett år på sig då att åtgärda de brister som är påpekade där, säger Ragnhild Nitzler.

Får även beröm
Linköpings universitet får inte bara kritik i slutrapporten, bland annat lyfts arbetsvetenskap fram som en god utbildning. Och rektor Mille Millnert tror inte att de kritiserade utbildningarna fläckar ner hela universitets rykte.

– För de här utbildningarna som det gäller är det naturligtvis inte bra för deras rykte, men för universitetet som helhet så tror jag att de här anmärkningarna mer än väl kompenseras av all den beröm vi får.

Carolina Blaad
carolina.blaad@sr.se