Personalen på Motala lasarett positiv till privatisering

En stor majoritet av personalen på Motala lasarett är positiv till landstingsledningens planer på att privatisera delar av verksamheten. Det visar en enkät som landstingsledningen låtit göra.

- Jag är positivt överraskad, säger landstingstyrelsens ordförande Marie Morell (m).

Tanken är att låta en privat entreprenör ta över sjukhusets verksamhet inom ortopedi, kirurgi samt anestesi- och operationsverksamhet och enligt en enkät som landstinget låtit göra, bland annat på de berörda avdelningarna, är över 80 procent av personalen positiv:

- Det är mer än vad jag hade väntat mig. Jag trodde nog inte att det skulle vara så många som svarade ja på den frågan, säger Marie Morell.

- Kan det vara ett tecken på att man är missnöjd med hur landstinget skött verksamheten?

- Ja, självklart kan det vara en bidragande orsak och då tycker jag att det är bra att vi har möjlighet att låta någon annan komma in och försöka hitta andra sätt att driva vården på, om personalen nu inte har varit jättenöjd med landstinget.

Det definitiva beslutet om en privatisering tas i landstingsfullmäktige i början av juni.

Carolina Blaad
carolina.blaad@sr.se