Teknikskola för unga

En teknikskola för barn och ungdomar med den kommunala musikskolan som förebild, det vill socialdemokraterna i Linköping satsa på.

Tanken är att ett tidigt väckt intresse för teknik ska locka fler att satsa på jobb inom teknik och naturvetenskap.

Redan idag finns det så kallade komtekskolor i ett tiotal kommuner i landet. Det är den statliga myndigheten NUTEK som har tagit initiativ till de här skolorna för att råda bot på att så få ungdomar, framför allt flickor, väljer tekniska utbildningar.

Socialdemokraterna vill att kommunen ska ansöka om ett bidrag hos NUTEK, på 2 miljoner kronor, och att kommunen satsar lika mycket själv, för att en komtekskola ska kunna slå upp sina portar redan nästa år.

Skolan ska inte bara undervisa intresserade elever mer om teknik, det handlar också om att lära ungdomar hur man blir egenföretagare, det säger Kent Walterson, vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Linköping.

Olof Sjölander
olof.sjolander@sr.se