Motalaborna blir fler

Befolkningen i Motala kommun ökade med 50 personer under årets första månader, det visar färsk statistik.

Ökningen beror enligt kommunen till största delen på inflyttning.

Under januari till och med mars flyttade 376 personer till Motala. Samtidigt valde 297 personer att flytta ifrån komunen.