Östgötarna blir allt fler

Befolkningen i Östergötland fortsätter att öka. Under årets första tre månader steg folkmängden till 418 480 personer och det är en ökning med drygt 500.

Under förra året noterade Statistiska Centralbyrån (SCB) den kraftigaste folkökningen i Sverige på tolv år. Sammanlagt ökade befolkningen med över 67 000 personer och uppgick vid årets slut till 9 114 800 personer. 

Första ökningen på många årI Östergötland steg folkmängden under förra året med drygt  1500 personer. För många av länets kommuner var det den första befolkningsökningen på länge och ökningen ser ut att hålla i sig.

Under årets första tre månader steg befolkningen i sex av länets kommuner och sammanlagt ökade den östgötska befolkningen med drygt 500 personer. Drygt 1200 barn föddes under perioden och det är ett 40-tal fler än antalet dödsfall.

Fler flyttar hit
Den främsta förklaringen till ökningen är dock att betydligt fler personer flyttade till Östergötland än härifrån. Sammanlagt flyttade närmare 3000 personer till länet under det första kvartalet i år, medan bara drygt 2500 valde att flytta härifrån.

Precis som förra året är det personer som flyttat hit från utlandet som står för huvuddelen av befolkningsökningen. Av de drygt 500 personer som den östgötska befolkningen ökat med är drygt 350 invandrare.

Louise Martinsson
louise.martinsson@sr.se