Mycket stormfällt virke kvar i skogarna

Det finns mer stormfällt virke i de östgötska skogarna efter stormen Per än vad Skogsstyrelsen befarat. Det visar den helikopterinventering som gjorts över vissa delar av länet och som nu är klar.

- Det är ju mer än vad vi har väntat oss, säger Lennart Svensson på Skogsstyrelsen och hans kollega Johanna From säger att det är en allvarlig situation för skogssverige.

Små och utspridda områden
I den helikopterinventering som Skogsstyrelsen gjort har totalt 5 900 områden med vindfällor registrerats i södra Sverige. Det är många områden med vindfällor som är små, utspidda och därmed svårbearbetade och nu är det bråda dagar för skogsägarna. Senast den första juli måste virket vara omhändertaget och bortkört från skogarna enligt skärpta bestämmelser som gäller från och med i år. För om inte virket är borta tills dess kan det leda till åtal.

Mer angrepp av skadeinsekt i öst
Enligt Skogsstyrelsen är det fler vindfällor i de västra delarna av Götaland men i de östra delarna är mer virke angripet av skadeinsekten granbarkborre.

– Det är mer granbarkborreangripna träd i östra delen och i Östergötland är det en hel del sådant också, säger Lennart Svensson.

Stort mörkertal
Granbarkborren trivs i vindfällorna och fällorna utgör utmärkt yngelmaterial för den 4-5 mm långa skalbaggen. Därför är det viktigt att få bort fällorna snabbt så att inte skadeinsekten massförökar sig och ger sig på den friska skogen. Enligt Johanna From är det en pressad situation för skogsägarna. Många har tagit sig an vindfällorna men det finns också ett stort mörkertal som inte tagit tag i situationen.

– Hur stor den här andelen är det vet vi inte, men det är mycket allvarligt därför att finns det stora mängder virkesvältor kvar i skogen så utgör det ju lämpligt yngelmaterial. Så alla måste verkligen försöka sitt allra yttersta för att få ut det före första juli.

Carolina Blaad
carolina.blaad@sr.se