Ont om särskilda boendeformer

Äldre och funktionshindrade som fått rätt till särskilt boende får vänta för länge på att faktiskt flytta till sina nya bostäder.

Det konstaterar länsstyrelsen som tycker att utvecklingen är oroande.

- Att situationen har sett ut så här i många år och att det inte blivit bättre utan snarare tvärtom. Det tycker vi är oroande från vår sida, säger Britta Mellfors socialkonsulnet på länsstyrelsen.

Många får vänta
Efter beslut om rätt till särskilt boende ska man kunna flytta rätt så snart och det ska inte ta flera månader.

Kommunerna är skyldiga enligt socialtjänstlagen att erbjuda platser.

Men förra året fick 262 personer i länet vänta på att flytta och det är mer än dubbelt så många som vid förra mätningen.
Av dom fick 34 personer vänta längre än tre månader och 10 fick vänta längre än ett halvår.

Linköping har haft flest personer i kön och den kraftigaste ökningen syns i Söderköping.

Men Norrköping , Motala, Mjölby och Åtvidaberg har också problem med att kunna erbjuda särskilda boende.

Fullt även på korttidsboende
Många beslut om korttidsboende kan inte heller uppfyllas.

Länsstyrelsen tolkar det som att det är många personer som finns på korttidsboende som väntar på permanent särskilt boende.
Det gör att familjer som vårdar sina anhöriga och som behöver avlastning inte kan få det.

För dom beslut inom äldre- och handikappomsorgen som inte verkställts efter tre månader kan länsstyrelsen som tillsynsmyndighet ge en kommun en straffavgift.

Maria Turdén
maria.turden@sr.se