Kyrklig samfällighet vill byta namn

Ekeby kyrkliga samfällighet har ansökt hos Linköpings stift om att få byta namn till Boxholms kyrkliga samfällighet. 

Det är i en skrivelse till stiftsstyrelsen i Linköpings stift som det framgår att den kyrkliga samfälligheten vill byta Ekeby till Boxholm istället.

Berörda församlingar och olika myndigheter får nu möjlighet att yttra sig i ärendet fram till slutet på juni.