Komvux försvinner från Vadstena

På grund av för få elever läggs Komvux i Vadstena ned.

Enligt biträdande barn- och utbildningschef Birgit Nordberg är det sviktande elevunderlag som är orsaken till att kommunen inte längre tycker det är lönt att erbjuda vuxenutbildning i Vadstena.

Sju anställda berörs och kommer att få andra uppgifter i kommunen. Elever kommer att hänvisas till Motala eller distansutbildningar i fortsättningen.