Kommunen utreder pir vid Varamon

Motala kommun ska utreda möjligheterna till att bygga en pir ut i Varamoviken. En längre tid har röster höjts för att exploatera området för att förlänga turistsäsongen. Nu kanske någonting är på gång.

- Man kan ju ha drömmar och hallucinationer men det hjälper ju inte så mycket. Men man kan ju tänka sig ett kallbadhus man kan tänka sig en knytpunkt utifrån Vättern, säger Joakim Larsson på föreningen Utveckla Varamon.

Längre turistsäsong
Föreningen kan skjuta till 600 000 kronor till en utbyggnad men vill ha hjälp från kommunen.

- Det handlar omatt  förlänga säsongen för ett levande Varamon. Det kan vara för turister eller för Motalabor, säger Joakim Larsson.

Kommunen är beredd att gå in och stödja en utbyggnad av Varamon. Åtminstone att utreda möjligheterna.

- Det som vi föreslår är att kommunen tar på sig ansvaret att utreda förutsättningarna för vattenanläggningar i Motalaviken. Det handlar om att öka tillgängligheten och stärka den kommersiella utvecklingen, säger Eva Isaksson Ribers (m) kommunalråd.

Viktiga naturvärden
Men Ribers vill i dagsläget inte på något sätt lova att det kommer att byggas en pir eller någonting alls längs stranden. Det förslag som föreningen Utveckla Varamon skickat in kan inte godtas. Först ska det utredas vad som överhuvudtaget är möjligt att göra i viken.

- För man ska ha klart för sig att det finns väldigt starka naturvårdsintressen och bevarandevärden som finns här. Man måste också titta på om det verkligen finns en kommersiellgrund för en sådan här anläggning också, säger Isaksson Ribers.

Lotta Karlsson
lotta.karlsson@sr.se