Miljöpartiet diskuterar lycka under kongress

Idag inleder miljöpartiet sin kongress som i år är förlagd till Norrköping. Många propositioner och motioner ska avhandlas under kongressen och en av motionerna från de östgötska miljöpartisterna handlar om lycka.

Klimathotet och försäljning av statliga bolag är huvudämnen under miljöpartiets kongress som avslutas på söndag. Men ombuden ska också hinna med att avhandla drygt 200 propositioner och motioner varav några från länet. En av motionerna från miljöpartisterna i Östergötland handlar om lyckan och hur politikerna borde arbeta för att göra folk lyckligare.

– Lyckan kan ökas genom politiska beslut och vi menar då att målet för politiken bör ju hellre vara att öka människors lycka än att öka ekonomisk tillväxt, säger Annika Lillemets, en av dem som står bakom motionen.

Använda lyckoforskning
I sin motion föreslår miljöpartiet i Linköping att partiet ska använda lyckoforskningens resultat i de politiska besluten. Annika Lillemets hävdar att många politiker utan tvekan skulle säga att de jobbar för att göra folk lyckligare men de vet inte vad det är som egentligen gör folk lyckligare.

Lillemets menar att fokus för flertalet politiker och makthavare ligger på räntor, valutor och inflationstaket och hon tillägger att ekonomiskt välstånd och mera pengar inte gör människor lyckligare.

– Man har förväxlat medlet med målet. Ekonomisk tillväxt har blivit ett mål i sig. Man tror förmodligen att det gör människor lyckligare fortfarande, men det är ju inte så i vår del av världen. Den totala olyckan ökar ju faktiskt om man bara ökar den materiella tillväxten.

Tahir Yousef
tahir.yousef@sr.se