Tusentals östgötar väntar på läkarbesök

Antalet patienter vid landstinget i Östergötland som väntat mer än tre månader på att få besöka en läkare har inte minskat. Det visar en undersökning av tillgängligheten inom den östgötska sjukvården.

Landstinget har undersökt hur tillgängligheten inom vården förändrats sedan årsskiftet och mätningarna visar att det fortfarande står 3 000 patienter i kö till läkarbesök. Däremot har antalet patienter som väntat över tre månader på behandling, vilket är gränsen för vårdgarantin, minskat med 500 personer sedan årsskiftet.

Enligt landstinget ligger Östergötland bra till inom flera områden i en nationell jämförelse av antalet så kallade långväntare inom den specialiserade vården. Det finns  förhållandevis få långväntare inom vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin samt till gynekologiska operationer. Det ser dock sämre ut när det gäller långväntare till operationer inom områden som till exempel ortopedi och hjärtkirurgi.

– Vi fortsätter arbetet med att korta väntetiderna på våra egna enheter och samtidigt ta hjälp av andra vårdgivare i länet och övriga landet, säger Lena Lundgren, tillförordnad landstingsdirektör.

Svårt att få telefonkontakt
Undersökningen visar också att det är något svårare att komma i kontakt med vårdcentralerna via telefon. I mars besvarades 89 procent av samtalen till Östergötlands vårdcentraler vilket är mindre än för ett halvår sedan. Framför allt är det vissa vårdcentraler i Linköping som haft problem.

– Den försämrade telefontillgängligheten var en tillfällighet, säger Lars Ahlbäck, primärvårdschef i centrala Östergötland. Flera vårdcentraler hade problem med bemanningen av sjuksköterskor och läkare samtidigt som flera patienter än normalt ringde.