Sjöar kring Bersbo gruvområde mår bättre

Vattenmiljön vid området kring Bersbo gruva i Åtvidaberg är bättre än vad länsstyrelsen i Östergötland förväntat sig. Det visar nya mätningar av metallhalter i området.

Gruvan i Bersbo utanför Åtvidaberg lades efter 500 års drift ner på 1920 talet. Man bröt framförallt koppar i gruvan och det gruvavfall som blev över efter att man tagit ut den värdefulla malmen lades som på många andra håll vid den här tiden i stora högar i närheten av gruvan. Men gruvavfallet innehöll både koppar och andra metaller som lakades ut av väder och vind och hamnade i sjöar och vattendrag i närheten.

Sanerades på 80-talet
Läckaget av metaller var stort innan man på 1980-talet sanerade området. Gruvavfallet täcktes då med olika lager av jord, sand och lera och man planterade växter och träd ovanpå. Saneringen vid Bersbo var en av de första storskaliga saneringsprojekten av ett gammalt gruvområde i världen. Och nu har de senaste mätningarna av hur mycket metaller det läcker ifrån området visat att saneringen var framgångsrik.

Länsstyrelsen konstaterar att halterna har minskat så mycket att det inte är någon fara med att bada eller äta fisk ifrån sjöarna i området. Men vad som händer i framtiden med ett varmare klimat och eventuellt mer nederbörd vet ingen. Om det kommer påverka det gruvavfall som ligger dolt under marken finns det idag ingen kunskap om. Länsstyrelsen kommer därför att fortsätta göra mätningar i området långt in i framtiden.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se