Efter krav på bättre arbetsmiljö - nu hotar Scan med utlandsflytt

Slakteriföretaget Scan med drygt 500 anställda i Linköping hotar nu med att verksamheten kan komma att flyttas utomlands. Bakgrunden är de hårda kraven på förbättringar av styckarnas arbetsmiljö.

Det är Arbetsmiljöverket som under flera år krävt att slakteriföretaget ska göra något åt styckarnas arbetsmiljö. I förra veckan skärpte verket tonen och hotar nu med ett vite på tre miljoner kronor om problemen inte åtgärdas under det kommande ett och ett halvt året. 

Blir för dyrt
På Scan hävdar man dock att kraven är orimliga och att de hotar hela företagets produktion i Sverige.

- Våra kostnader för att producera i Sverige blir för dyra i förhållande till den internationella konkurrensen så då flyttar marknaden oavsett om vi får ta del av den eller inte, säger Hampe Mobärg, informationsdirektör på Scan AB.

Efter inspektioner på företagets slakterier i Linköping, Skara och Kristianstad som Arbetsmijöverket konstaterade att styckarna utsätts för extrem fysisk belastning. Många har problem med värk i armar och axlar  och därför kräver verket en satsning på styckarnas arbetsmiljö. Men på Scan ser man åtgärderna som orimliga.

- Det finns delar i det här förslaget som skulle öka kostnaderna ganska omfattande, säger Hampe Mobärg.

500 anställda i Linköping
Scan omsätter årligen 10 miljarder kronor och 3500 anställda, varav drygt 500 i Linköping. Enligt Hambe Mobärg arbetar företaget aktivt med att förbättra arbetsmiljön. Men han tycker att det måste göras tillsammans med andra aktörer i branschen. Annars finns det risk att den svenska slakteribranschen slås ut helt i konkurrensen.

- Det försämrar konkurrenssituationen för svensk kött- och charkindustri och Scan i synnerhet.

Tahir Yousef
tahir.yousef@sr.se