Ja till kameraövervakade bussar

Linköpings kommun säger ja till att tillåta bussarna i tätortstrafik övervakas med kameror. Det är företaget Veolia Transport, som efter flera rån det senaste året, vill att samtliga bussar i Linköping utrustas med kameror.

- Man önskar att det inte skulle behövas men tyvärr vet vi att busschaufförer utsätts för hot och att passagerare ibland utsätts för kränkningar och hot, säger Paul Lindvall (m) kommunalråd.

Lindvall tycker att övervakningskamerorna är ett sätt att minska riskerna för så väl rån som kränkningar och hot på bussarna.

150 kameror i Linköping
Övervakningskamerorna blir bara fler och fler i Linköpings kommun. Ungefär 150 tillstånd har länsstyrelsen utfärdat sedan 1998. Framför allt för butiker och skolor men även på vissa gator. Nu ska alltså även de som reser med någon av de 60 bussar som rullar i Linköping att granskas av en kamera.

Men många är kritiska till att övervakningskamerorna blir fler. Bland andra Justitiekanslern som anser att den personliga integriteten hotas.

Tillstånden ska granskas
Paul Lindvall säger att man är medveten om det och kommunstyrelsen ska nästa vecka diskutera de många övervakningskamerorna i Linköping.

- Det måste alltid finnas ett påvisbart behov och även en diskussion om hur det påverkar medborgarnas integritet.

Lindvall säger att det kan bli aktuellt att dra in tillstånd som reda utfärdats, men inte på bussarna.

- Det vi pratar om är framför allt kameror i gatu- och torgmiljöer, säger Lindvall.

Olof Sjölander
olof.sjolander@sr.se