Socialstyrelsen testar riktlinjer i länet

Östergötland har utsetts som ett av tre pilotlän när det gäller att testa socialstyrelsens nya riktlinjer för sjukskrivningar.

De nya riktlinjerna för omkring 10 diagnoser ska vara klara i höst och tanken är att de ska ge vägledning för hur länge man kan vara sjukskriven för olika besvär.

Testen ska ske under två veckor i juni.