Vilseledande reklam från universitet

Linköpings universitet får kritik av högskoleverket för att universitetet gör reklam på sin hemsida för en civilekonomexamen som universitetet ännu inte fått tillstånd för att utfärda.

Ander Parment, programansvarig på Linköpings universitet, säger till Dagens Nyheter att universitetet nu kommer att bättra sig och lägga till informationen om att högskoleverket ännu inte gett Linköpings universitet rätt att utfärda examen för utbildningen.