Brist på bussförare

Det finns för få bussförare i landet. Enligt Bussbranschens riksförbund behöver 5 000 förare anställas de kommande åren.

Och för att locka ungdomar vill Bussbranschens riksförbund sänka miniåldern för att få ta busskort från 21 till 18 eller 19 år.

Hans-Erik Haag i Mjölby är ordförande i Sörmland-Östergötlands Bussbranschförening och han anser att förarutbildningen bör in i gymnasieskolan, på samma sätt som man idag kan bli till exempel undersköterska på gymnasiet.

- Det skulle öka branshcens aktivitet, säger han.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se