Utan biljetter på tåget

SJ har infört ett biljettlöst system. Det innebär att resenärer numera kan få sin bokningsbekräftelse till SMS på mobiltelefonen eller e-post och ombord på tåget behöver man bara uppge sitt namn och ha med sig legitimation.

Orsaken till det biljettlösa systemet är att SJ märkt att resenärer helst vill resa utan att behöva hämta ut biljetter.

Genom det biljettlösa systemet räknar SJ med att spara 10 000 träd.

Carolina Blaad
carolina.blaad@sr.se