Länets företagare kräver bättre vägar

Företagarna i Östergötland och Östsvenska handelskammaren kräver att E22:an byggs ut, att det satsas på Norrköpingspaketet med väg och järnväg till hamnen och att Tjust- och Stångådalsbanorna rustas upp.

Även företagarnas regioner i Kalmar län, Blekinge och Skåne ställer sig bakom remissen till regeringen.

Bland annat anser man att ökande handel med östländerna har gjort området till en möjlig tillväxtregion men att för klent dimensionerade vägar och järnvägar är ett tillväxthinder som bör och kan undanröjas.