Fjärrvärme släpps ut i luften

Med stigande elpriser blir det allt lönsamare för kraftbolag som Tekniska verken i Linköping att producera mer elektricitet i de kraftverk där man också tillverkar fjärrvärme.

Men under sommaren har företagen svårt att bli av med den värme som blir över efter elproduktionen. Tekniska verken kommer därför att släppa ut mer värme rakt ut i luften och nu planeras speciella kyltorn.

I ett värmekraftverk kokar man vatten som blir till ånga. Ångan används för att driva turbiner som via generatorer producerar el. Överskottsvärmen pumpas ut i fjärrvärmenätet och värmer både fastigheter och blir till varmvatten.

Det är en effektiv process som tar till vara på energin på ett betydligt bättre sätt än till exempel i ett kärnkraftverk där överskottsvärmen går direkt ut i havet. Men under sommaren har man alltså inte samma avsättning för värmen, Tekniska verken måste därför släppa ut värme i Stångån och i luften och nu planerar man att via speciella kyltorn göra sig av med ännu mer värme så att man kan producera mer el.

Priserna under sommaren sänks visserligen på värme och varmvatten för stora aktörer som äger hyreshus eller industrier, men för villaägare som är kopplade till fjärrvärmesystemet är det samma kostnad sommar som vinter.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se