Synskadade Isabelle går mot strömmen

Arbetslösheten har den senaste tiden ökat bland funktionshindrade medan den sjunker i andra grupper, det visar statistik från AMS.

Men 24-åriga Isabelle Svensson i Linköping går mot strömmen och satsar på att bli skrivande journalist, trots att hon är gravt synskadad.

Hårdare regler från Försäkringskassan tros vara en orsak och rädsla från arbetsgivarnas sida en annan till att arbetslösheten bland funktionshindrade ökar.

Men 24-åriga Isabelle Svensson i Linköping hör till dem som fått en anställning. Hon arbetar som skrivande journalist trots att hon är gravt synskadad.

Och hittills har det enda bekymret varit att hon ibland behövt mer tid än kollegorna för att komma ut på jobb eftersom hon inte kör bil.
- Om man har en bra arbetsgivare som kan se ens kvalitéer så tror jag det kan fungera hur bra som helst, säger hon.